Ceník služeb

Sazebník cen pečovatelských úkonů
Stanovení výše úhrad za poskytování pečovatelské služby:

 

Dnem 1.1.2007 vešla v platnost Vyhl.č.505/2006 Sb.,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. V § 6,odst. 1 této vyhlášky jsou uvedeny základní činnosti při poskytování pečovatelské služby, v odst. 2 je uvedena maximální výše úhrad za poskytování pečovatelské služby.

 

Dle vyhlášky jsou základní úkony a jejich úhrady následující :

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

stávající cena

1.

pomoc a podpora při podávání jídla a pití

60,- Kč/hod.

2.

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

60,- Kč/hod.

3.

pomoc při prostorové orientaci v samostatném pohybu ve vnitřním prostoru

80,-Kč/hod.

4

pomoc při přesunu na lůžku nebo vozíku

60,-Kč/hod.

 

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

stávající cena

1.

pomoc při úkonech osobní hygieny

60,- Kč/hod.

2.

pomoc při základní péči o vlasy a nehty

60,- Kč/hod.

3.

pomoc při použití WC vč. výměny pomůcek při inkontinenci

60,- Kč/hod.

 

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

stávající cena

1.

dovoz nebo donáška jídla

10,- Kč/1 jídlo

2.

pomoc při přípravě jídla a pití

60,- Kč/hod.

3.

příprava a podání jídla a pití

60,- Kč/hod.

 

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti:

stávající cena

1.

běžný úklid a údržba domácnosti

80,- Kč/hod.

2.

údržba domácích spotřebičů

80,- Kč/hod.

3.

pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti  ( např. sezónního úklidu, po malování

100,- Kč/hod.

4.

donáška vody

80,- Kč/hod.

5.

topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení

100,- Kč/hod.

6.

běžné nákupy a pochůzky

40,- Kč/hod.

7.

velký nákup, např. týdenní, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti

80,- Kč/úkon

8.

praní a žehlení ložního prádla, jeho drobné opravy

50,- Kč/kg

9.

praní a žehlení osobního prádla, jeho drobné opravy

50,- Kč/kg

 

Za úkony uvedené v odst. a) a b) v odst. c), bod 2 a 3, v odst. d) bod 1-6 se výpočet provádí podle skutečně spotřebovaného času, nezbytného k zajištění  úkonů,pokud poskytování netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

 

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

stávající cena

1.

doprovázení k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující

veřejné služby a doprovázení zpět

80,- Kč/hod.

 

Fakultativní služby

stávající cena

1.

Přeprava služebním vozidlem

Cena se neúčtuje

2.

Dohled nad užitím léků (dle ordinace lékaře)

Cena se neúčtuje

3.

 Dohled nad dospělým občanem

Cena se neúčtuje

4.

 Krátkodobý dohled do 5 minut

Cena se neúčtuje

5.

 Přítomnost pečovatelky v domácnosti klienta

Cena se neúčtuje

6.

 Zprostředkování jiné služby (objednání kadeřnice, pedikúry, opraváře atp.)

Cena se neúčtuje

 

Podle § 75 odst. 2 písm. a),b),c),d),e) zákona č. 108/2006 Sb., o soc. službách se pečovatelská služba poskytuje bez úhrady :

a) účastníkům odboje

b) osobě, která je účastna rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci ve znění zákona č. 47/1991 Sb., nebo u které bylo odsuzující rozhodnutí pro trestné činy uvedené v § 2 zákona č. 119/1990 Sb., ve znění zákona č. 47/1991 Sb., zrušeno přede dnem jeho účinnosti, anebo byla účastna rehabilitace podle § 22 písm. c) zákona č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci, jestliže neoprávněný výkon vazby nebo trestu odnětí svobody činil celkem alespoň 12 měsíců

c) osobě, která byla zařazena v táboře nucených prací nebo v prac. útvaru, jestliže rozhodnutí o tomto zařazení bylo zrušeno podle § 17 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, anebo ve vojenském táboře nucených prací, jestliže rozkaz o jejím zařazení do tohoto tábora byl zrušen podle § 18 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., ve znění zákona č. 267/1992 Sb. a zákona č. 78/1998 Sb., anebo v centralizačním klášteře s režimem obdobným táborům nucených prací, pokud celková doba pobytu v těchto zařízeních činila 12 měsíců

d) pozůstalému(é) manželovi (manželce) po osobách uvedených v písmenech b) až d) starších 70 let

 

 

Sazebník cen pečovatelských úkonů schválen na jednání RM dne : 18.9.2017
usnesením č.: 116/I./ 16
s účinností k : 1.10.2017

 

 

Mgr. Hana Andělová
vedoucí  PS Velký Šenov